My OS Watch List

Berikut adalah senarai opensource OS yang menarik perhatian Cikgu.

  • NixOS
  • GoboLinux
  • ReactOS
  • FreeBSD
  • Android-x86

 

nixos-logo-only-hires

NixOS (http://nixos.org) ialah distro Linux dengan pendekatan unik untuk pengurusan pakej dan konfigurasi. Dibina di atas pengurus pakej nixpkg, ia benar-benar perisytiharan, menjadikan sistem penaiktarafan boleh dipercayai, dan mempunyai banyak kelebihan lain.

 

gobo-logo

GoboLinux (http://www.gobolinux.org/) dan NixOS (http://www.nixos.org/) adalah antara OS yang paling Cikgu teruja. Ini adalah kerana Cikgu sangat tertarik dengan idea kaedah filesystem dan package manager.

NixOS dan GoboLinux pada umumnya bertujuan menyelesaikan masalah kebergantungan antara perisian dengan pelbagai versi, tapi dengan pendekatan atau kaedah berlainan. NixOS membezakan setiap versi perisian dengan gabungan ‘hash dan nama perisian sebagai nama direktori’, manakala Gobolinux membezakan setiap versi perisian dengan ‘nombor versi sebagai nama direktori’.

 

reactos_0

Opensource OS yang seterusnya ialah ReactOS (http://www.reactos.org/). ReactOS merupakan operating system yang serupa cara kerja Windows. Secara umumnya, pengguna boleh secara terus menggantikan Windows dengan ReactOS. Buat masa sekarang ReactOS masih lagi dalam proses permulaan pembikinan dan berstatus ‘beta’.

Advertisements

quickhowto: qemu networking using vde, tun/tap, and bridge

Not require to configure firewall/routing. Much more simple to setup. Do not need root privilege to run qemu. Easy to use. Tested and working.

qemu vde tun tap bridge

Diagram: qemu vde tun tap bridge

# brctl addbr br0
# brctl addif br0 eth0
# dhclient br0
# vde_tunctl -u testuser -t tap0
# ifconfig tap0 up
# brctl addif br0 tap0
# brctl setfd br0 0

$ vde_switch -d -s /tmp/vde0 -M /tmp/vde0mgmt
$ vde_plug2tap -d -s /tmp/vde0 tap0

$ vdeqemu -hda testdisk1.qcow2 ... -net nic,macaddr=... -net vde,sock=/tmp/vde0
$ vdeqemu -hda testdisk2.qcow2 ... -net nic,macaddr=... -net vde,sock=/tmp/vde0

Thanks to: julius, shammash, and eric